Võimestades õpetajat

Lõppes meie projekt, mida varjutas Covid oma täie jõuga Projekt jätkus 2021 aastal ja lõpparuande valmis 2.12.2021. Olime seekord oma projekti laiemaks eesmärgiks seadnud õpetaja võimestamise (empowering teacher) ja kõik palneeritud õpiränded on tänaseks toimunud.

Sinu ees on Tallinna Nõmme Põhikooli õpirände blogi, mille kollektiivne autor oled Sina, õpirändaja! Kõik Sinu tegevused, pildid huvitavatest kohtadest, teekaaslastest – nähtust ja kogetust, proovi talletada siia.

Blogi on peetud alates 2017. aasta suvest ja siia on jõudnud lisaks õpirännukirjadele ka mõned Ersamus+ projekti välised reisikirjad.  Koostöö, üksteiselt õppimine, kogemuste vahetamine, aktiivne tagasiside ja kogetu julge katsetamine – see ongi võimestamine!

Ole siis julge nii selle blogi sisu, tehniliste nüansside kui ka kujunduse paremaks muutmisel. Kutsu ka oma sõpru enda tegemisi jälgima!

Olgem siis Euroopa saadikud Eesti hariduse võimestamisel!

Head lugemist ja kommenteerimist blogi külalistele! Kohumiseni uutel rännakutel! 2.12.2021