Tervitused Nitrast / Kadi

DSC_0123
Pillipark
DSC_0137
Kohe hakkame gamelani muusikat õppima
DSC_0142
Võimsad bassplaadid
DSC_0143
Indoneesia varjuteatri nukud
DSC_0145
Varjuteatri tegelased – ümmmarguste silmadega deemonid
DSC_0148
Õpetaja James Harding Türgi noormehega vestlemas
DSC_0150
Katsetame autentset Indoneesia instrumenti…pilli nime pean üle vaatama
DSC_0179
Lenka tunnis

DSC_0180Päevad on olnud tihedad ja uut infot ning kogemust väga palju. Nagu ikka, Orff koolitused on eelkõige praktilised, st tehakse läbi näidistunnid ja -tegevused, mille kaudu metoodika ja töövõtted edasi antakse.

Kuna Orff pedagoogika üheks alustalaks on muusikaline liikumine, siis on kursustel alati ka liikumisele ja tantsule pühendunud õppejõud.   Liikumistunnid õpetaja Janinaga on olnud tõeline füüsiline trenn. Aluseks on vaba ja loomulik keha liikumine. Käidi läbi baaselemendid nagu näiteks kõndimine, otsiti erinevaid võimalusi ja viise, kuidas baaselementi arendada ja tantsus kasutada, tehti improvisatsiooniharjutusi individuaalselt, paaris- ja grupitööna, katsetati muinasjuttude ja lugude interpreteerimist liikumisega, kusjuures lugu tuletati muusikapalast, milleks olid lisaks erinevate maade intonatsioonidega paladele ja üsna keeruka helipildi ja rütmikaga klassikaline muusika. Kursuse lõpuks valmis kõiki elemente sisaldav väike tantsulavastus.

Täna osalesin väga põnevas Indoneesia muusika töötoas, kus õppejõud tegi suurepärase näidistunni – kuidas muusikatunnis lastele erinevate maade kultuuri tutvustada, kuidas muuta alguses väga võõras ja keerulisena tunduv muusikapala nutikate võtete abil teostatavaks ka lastele, kes muusikaga tunniväliselt otseselt ei tegele. Tegime ka väikese varjuteatrietenduse, ehedas Bali stiilis, autentsete nukkude ja muusikaga 🙂

Üks inspireerivamatest õppejõududest on juba varasemas sissekandes turvustatud muusikaõpetaja Lenka, kes tegi meiega läbi mitu näidet, kuidas klassikalise muusikapala põhjal lastele arusaadavalt, mänguliselt ja loovust rakendades üliägedaid muusikatunde teha võiks. Vaimustava näitlejameisterlikkusega juhtis ta grupi läbi põnevate tegevuste. Vahenditeks laul, kehapill, pillimäng (Orff instrumendid nagu ksülofonid, kellamängud jm), näitlemine ja mäng, muinasjuttude lavastamine, liikumine ja tants. Raske on sõnades edasi anda temalt saadud inspiratsiooni iva, aga mõned olulised põhimõtted on kindlasti: muusikakuulamine ei peaks (ei tohiks ) olla passiivne tegevus, õppimise juures on kõige olulisem kogemus, lapse loovusele on vaja julgustust ja ruumi ning aktsepteerimist. Samuti nägin, kui palju tööd, süvenemist, loomingulist panustamist, aega ja energiat nõuab õpetajalt hästi planeeritud, põneva ja mitmekesise tunni ettevalmistamine.

Mõtteid mida jagada on palju…. jätkan peagi.

 

Üldiselt ei lubatud tundides ei filmida ega pildistada, aga mõne foto siiski teile mõeldes tegin 🙂

20170715_124051
Meie võluv tantsuõpetaja Janina
20170715_114411
Katsetame ruumi eritasandeid
20170715_112510
Janina tunnis
20170715_110116
Suurepärane kohalik muusik, kes aitas tõlke ja korraldusliku poolega
20170715_105801
Meie tunnid toimusid pildil olevas roosas majas ning kollases, mille rõdult pilti teen
20170715_105944
Hetk hingamiseks
20170715_103434
Õpetaja Lenka ja kursuslased Śotimaalt