2. koolituspäev Firenzes

Europass Teacher Academy koolitaja Davide on hommikust peale entusiastlik ja rõõmus. Oleme sattunid psühholoogialoengusse. Kordame üle “Õnne valemi”, sh Bronfenbrenneri ökoloogiliste süsteemide teooria, Tom Wujeci ” The Marshmallow Experience” jne. Ja ikka olulisim sõnum: JÄÄ POSITIIVSEKS!

 

Muutuda saame ainult siis, kui ise muutust soovime!

IMG_0150

Meeldis koolitaja edastatud mõte, et keskkond mängib õnnetunde kujunemise juures väikest rolli. Olulisem hoopis on ise muutuda, et olla õnnelikum. Et saavutada paremat elukvaliteeti, tuleb muuta oma mõtteviisi, tundeid ja käitumist.

Nii me siis suundusimegi linnaekskursioonile kohaliku giidiga ning siis õhtusele kontserdile kirikusse, kus kõlasid kaunid itaalikeelsed aariad.

Oleme taas targemad ja õnnelikumad. Oli väga tore päev.