Matemaatik Kuressaares

Tähistamaks talvise koolivaheaja lõppu eksisin sellel nädalal Saaremaale. Plaanis oli nimelt osaleda Mõttemaru koolitusel “Õpetaja vaimne tervis: depressioon, stress ja läbipõlemine haridusvaldkonnas”.

Vastupidiselt pealkirjale oli kuue tunnise loengu suureks osaks ka õpilaste vaimne tervis. Tartu psühhiaatriakliiniku spetsialist Kärolin Kaljalaid tutvustas lähemalt erinevaid inimpsüühika arenguetappe ning veidi ka neuropsühholoogiat. Isiklikult leidsin koolituse kõige huvitavamateks osadeks just reaalelulised näited Kärolini patsientidest – kuidas trauma lasepõlves mõjutab inimese käitumist ning psüühikat täiskasvanuna. Põgusalt peatuti erinevatel vaimsetel probleemidel nagu ärevushäire, foobiad, paanikahäire, obessiiv-kompulsiivne häire, läbipõlemine ja depressioon. Viimast vaadeldi lausa vanuse astmeti, ilmnes, et isegi imikutel saab depressioon olla. Huvitav fakt – eesti meditsiinisüsteemis ei ole võimalik anda läbipõlemise diagnoosi, haigusleht kirjutatakse depressioonile.

Oleksin soovinud, et sellise materjali hulgaga koolitus oleks kestnud vähemalt kolm kui mitte neli korda kauem, kindlasti oleks Kärolin ka ise soovinud teemadest veidi täpsemalt rääkida.