Kadi Erasmus + Walesis, Cardiffis

Minu blogisissekanne tuleb tagantjärgi, kuna valitud kursus osutus väga intensiivseks – õppesessioonid hõivasid praktiliselt terved päevad kuni õhtul üheksani ja kohapeal ei jäänud aega ega energiat ekraani taga istumiseks.

Sel aastal juhtus nii, et minu algselt valitud kursus – maailma rütmide trummikursus Portugalis ei sobinud, kuna kursuse korraldaja oli USA ning neil puudus võimalus väljastada Euroopa pangakontode ja vajalike koodidega arve, mis oleks Erasmus+ projektiga sobinud. Kahjuks selgus see alles üsna viimasel hetkel ning mul jäi uue kursuse otsimiseks ja sõitude organiseerimiseks üsna vähe aega. See olukord on kindlasti õpetlik teistele, kes plaanivad külastada mitte Erasmus+ enda poolt korraldatud kursuseid. Kindlasti peaks need paberimajandust puudutavad küsimused kohe kiiresti välja uurima.

Paari päeva jooksul interneti läbikammimise tulemusena leidsin lõpuks samaks ajaks enda jaoks suurepärase alternatiivi Dalcroze’i rütmika suvekooli näol, mis oli kindlasti oluliselt sisukam, kui algselt valitud trummikursus. Vähemalt nii mulle tundus kursuste kavasid võrreldes. Nimelt korraldab UK Dalcroze’i Ühing igal aastal rahvusvahelisi suvekooli stiilis kursuseid, mis pakuvad enesetäiendamise võimalusi juba nii tegutsevatele rütmika- ja muusikaõpetajatele kui ka huvilistele ja muusikutele, kes soovivad teemaga esmakordselt tutvuda. Minu jaoks oli Dalcroze’i rütmika lähenemine põgusalt tuttav – olin läbinud mõned meistriklassid ning toetusin ühe allikana oma magistritöö tegevusuuringus ka Dalcroze’i põhimõtetele. Samuti olen seda lähenemist veidi ka oma tundides katsetanud. Kuna rütmika on minu jaoks üks lemmikumaid valdkondi (ka mu eelpool mainitud magistritöö teemaks oli rütmitöö harjutuste loomine), siis olin väga põnevil ning õnnelik, et just selle kursuse leidsin.

Lühidalt Dalcroze’i meetodist: É. Jaques-Dalcroze’i rütmika on muusikapedagoogika suund, mis lähtub arusaamast, et rütm on muusika põhielement ning kõikide muusikaliste rütmide läte peitub inimese keha loomulikes rütmides. Meetod tervikuna koosneb kolmest osast: rütmikast, solfedžost ning improvisatsioonist ning see on oma nime saanud šveitsi pedagoogi Émile Jaques- Dalcroze’i järgi. Õpilane seostab muusika keha liikumisega ning selle kaudu tunnetab ning realiseerib erinevaid muusikaelemente. Seega solfedžo õppimine käib läbi kinesteetika ning teooria järgneb alles siis, kui materjal on liikumise kaudu läbi tunnetatud ning omandatud. Dalcroze töötas oma eluajal 20 sajandi alguses Genfi Konservatooriumis solfedžo ja harmoonia professorina. Märgates, et paljud tema õpilased oskavad küll harmooniat ja rütme kirja panna, kuid ei suuda neid oma hääle või kehaga esitada, hakkas ta katsetama võtteid, kuidas tõhusamalt õpetada ning jõudis lõpuks oma unikaalse lähenemise loomiseni. Eurütmikast sai Dalcroze’i õpetuse kese. Muusikateoreetikud on välja toonud, et muusika on mentaalse ja füüsilise integreerimine, seega kinesteetika ja motoorika aktiivne rakendamine õppeprotsessis toob väga häid tulemusi.

Suvekursused toimusid Cardiffis, Wales’is, Wales’i Kuninglikus Muusika ja Teatri Kolledžis, 5-11 augustil 2018. Esmaspäevast laupäevani toimusid iga päev järgmised tunnid:

8:45 – 9:40 Liikumine / Tants

9:45 – 11:15 Rütmika

11:45 – 13:00 Solfedžo (suuline treening)

14:15 – 15:20 Improvisatsioon

15:30 – 16.30 Töötuba

17:30 – 18:30 Töötuba

19.30 – 20:30 Töötuba

Liikumine / Tants – tunni eesmärgiks oli keha päevaks ette valmistada, kuna kõik järgnevad tunnid sisaldasid kehalist liikumist, siis rõhutati hommikuste soojendussessioonide tähtsust, et keegi endale päeva jooksul viga ei teeks. Tehti väga põhjalik soojendus, mis päädis kolme lühikese koreograafiatsükli omandamisega, mille abil kõik olulisemad liigesed-lihasgupid soojaks võimeldi. Tunni teises pooles tehti erinevaid vaba- ja kaasaegse tantsu improvisatsioone, millest kasvasid välja imelised tantsunumbrid. Uskumatu oli näha, kuidas õpetaja mängleva kergusega selle täiesti erineva tausta, füüsilise ettevalmistuse ja vanusega inimeste grupiga selliseid põnevaid minitantsulavastusi tegi. Tantsutunde viis läbi kaasaegse tantsu artist Ruth Jones, kes on õppinud järgmistes koolides: The Laban Centre For Movement and Dance, London, Temple University, Philadelphia, The Cunningham Dance Studios, New York, South East Lewisham Technical College/Foundation Course at The Laban Centre, Woldgate Comprehensive School, Pocklington, The Yorkshire Wolds. Hetkel töötab ja tuuritab ta kolme välietendusega. Ta koolitab näitlejaid ning on loonud koreograafia üle 50le etendusele New York Theatre Royal ja Sheffield Crucible teatrites. Hetkel töötab ta ka Mancesteri Ülikooli Teatri osakonnas, on õpetanud nii lapsi, täiskasvanuid kui ka erivajadustega inimesi. Nimekiri tema tegemistest on väga pikk, ei jõua kõike siia kirja panna, aga… You’ll get the picture 🙂 Igal juhul on tegemist äärmiselt särava, professionaalse ning loomingulise inimesega, kellelt oli väga palju õppida.

 

Rütmika – minu grupi tunde viis läbi suurepärane õppejõud väga tugeva Dalcroze’i kogukonnaga riigist Itaaliast: Ava Loiacono. Ava omab Jaques-Dalcroze
Instituudi kõrgemat diplomit, on muusik, näitleja, nukunäitleja ning Dalcroze’i õppejõud. Ava Loiacono on õppinud Jacques Lecoq Koolis Pariisis, Merce Cunningham Stuudios New Yorkis. Jaques-Dalcroze meetodi litsentsi omandas ta Londonis ja Diplôme Supérieur’i Genfis, Šveitsis.
Ta on osalenud mitmete teatrite töös eri maadel ning koolitab muusikuid, näitlejaid ning Dalcroze’i õpetajaid kõrgemal tasemel. Ta on Itaalia Dalcroze’i Ühingu president.

Ava töötas suvekursusel kolmanda (keerukuselt kõrgeim tase) grupiga, kuhu ka mind suunati. Tema tundides osaledes nägin nii Dalcroze’i eurütmika põhimõtete rakendamise võtteid, samas olid tunnid minu jaoks väga arendavad ning pakkusid ka väljakutset, kuna ülesannete tase oli tõepoolest üsna kõrge. Minu grupis osalesid tegevõppejõud, kes ise kas üldhariduskoolides, erakoolides või instrumendiõpetajatena muusikat või tantsu õpetavad ning Dalcroze’i võtteid aktiivselt kasutavad. Seltskond oli aukartustäratav… Ava tunnid oli väga selge ja nutika loogikaga üles ehitatud, väga põhjalikult läbi mõeldud ning ajaliselt täpselt paigas. Dalcroze’i eurütmika tunnid näevad üldjuhul välja sellised: õpetaja annab ülesande, kas kõndides, tantsides, kätega plaksutades või muudmoodi muusikapala järgi liikuda ning esitab klaveril (või mõnel muul instrumendil) pala. Tavaliselt on muusikapala valitud vastavalt õpitavale materjalile: kas esineb korduv rütmifiguur, rõhutatakse taktimõõtu või nende vaheldumist, polürütmikat, eri partiide vastandamist (meloodia vs saade vms). Liikudes tuleb ülesandeks antud motiivi kehaliselt väljendada. Näiteks tuleb kõndida bassipartii rütmi ning samal ajal plaksutada rütmi, mida kuuled meloodias. Palju töötati kaanonite abil – näiteks kuulad muusikat 1 takt ette, väljendad liikumises alati eelmise takti rütmi. Tegeleti veel näiteks erinevate vältuse jagamistega (veerandnoot – kaheksandik – kaheksandiktriool – kuueteistkümnendik – poolnoot), nende kombineerimisega eri kehaosades, erinevate sünkoopide ja ebaloogiliste rõhkude samaaegse väljendamisega näiteks jalgades, kätes, peaga, seljaga jne. Põnev oli see, et kuigi tegeleti väga keeruliste muusikateoreetiliste elementidega, siis iga harjutus kujunes lõpuks täiesti arvestatavaks väikeseks koreograafiaks.

 

Solfedžo – tundi nimetati tegelikult “aural training” , eurütmikas tegeletakse ju samuti solfiga, kuid nüüd oli rõhuasetus laulmisel, täpsemalt intervallide, laadide, erinevate heliridade ja harmooniafunktsioonide täpsel, kiirel ja puhtal vokaalsel esitamisel. Tunde viisid läbi Ava ning Katie Wearing, kes on spetsialiseerunud nii Dalcroze’i kui Kodaly meetoditele ning omab mõlemaid diplomeid. 
(Kodaly meetod on ungari helilooja Zoltán Kodály poolt loodud relatiivne solmisatsiooni meetod, mida Eestis teame Jo-Le-Mi süsteemina). Katie töötab peamiselt viiuli- ja vioolaõpetajana ning kasutab oma töös mõlemaid metoodikaid. Väga põnev oli osaleda ka ühes Katie töötoas, kus ta demonstreeris oma viiuliõpilastega, kuidas töö tema tundides reaalselt käib. Oli väga vaimustav näha, kuidas tema õpilased (7a ja 13a) suutsid erinevaid meloodiaid vabalt igalt viiulikeelelt mängida ning olid täielikult vabad noodist (mis ei tähenda loomulikult, et nad nooti ei tunneks). Klassikalises muusikakooli pilliõppes on probleemiks tavaliselt just see, et õpilane on algusest peale õppinud ainult noodi järgi mängima ning isegi täiskasvanud muusikutel on sageli väga raske kui mitte täiesti võimatu vabalt, kõrva järgi improviseerida. Dalcroze’i ja Kodaly meetodite puhul püüeldakse just mängija vabaduse poole realiseerida muusikalisi ideid ilma “nina noodis” olemata. Katie näitas mitmeid lihtsaid aga tõhusaid võtteid, kuidas tavaliselt väga keerukaks ja hirmu tekitavaks peetud solfi võib õppida mänguliselt ning nii, et tegelikult saab ka selgeks. Üks osaleja, noor harfimängija, kes ise muusikaakadeemias alles õpib, tõi viimases tagasisideringis välja, et kui varem tekitasid solfi- ja improvisatsioonitunnid temas tohutut hirmu ning ta läks täiesti krampi ja “jooksis kinni”, siis suvekursusel koges ta täiesti vastupidist efekti – nendest tundidest said tema lemmikud.

Kuna ka solfis paigutati mind kolmandasse rühma, siis sai mu aju korralikku trenni 🙂 Harjutusi tehti ka näiteks tähelepanu jagamise ja mälu ning muusikalise kuulmise arendamiseks. Näiteks pidime kõndides järgima muusikapala bassipartii rütmi, laulma ostinatot ehk lühikest korduvat meloodiakäiku, samal ajal kuulama ja pähe õppima klaveril kõlava meloodiapartii. Põnev harjutus oli ka näiteks 6/8 taktimõõdus erinevate rütmikombinatsioonide esitamine tennispalliga, seda kas rütmis põrgatades või õhku visates, samal ajal jalgades teist rütmifiguuri kõndides ja peaga kolmandat rütmi väljedades. Laulsime etteantud noodist lihtsate käemärkide järgi pool- ja tervetoone, mille kombineerimisel jõudime väikese ja suure tertsini, laulsime neid kolmes grupis, moodustades huvitavakõlalisi klasterakorde, igaüks kümne küünega oma õige intervalli ja helikõrguse küljes rippudes. Iga harjutus valmistas ette keeruka noodistatud muusikalise materjali elemente, mille tunni lõpus noodina saime ning lauldes mitmehäälselt, tihti tantsuga kombineeritult ette kandsime. Oli väga põnev ja arendav.

 

Improvisatsioon – minu grupi tunde viisid läbi samuti juba eelpool mainitud Ava ning Bethan Habron-James, kes on Genfi Instituudis omandanud nii Dalcroze’i õpetaja litsentsi kui ka kõrgema diplomi. Ta on töötanud 20 aastat õppejõuna Mancesteri Kuninglikus Muusikakolledžis, oma uurimistöös keskendus ta õpiraskustega laste abistamisele Dalcroze’i metoodika abil, hetkel õpib ta Bangori ülikoolis doktorantuuris. Tundides keskenduti impoviseerimisoskuste arendamisele muusikainstrumentidel ning lauldes. Need tunnid oli minu jaoks väga “kümnesse”, kuna oma tagasihoidliku klaverimänguoskuse arendamiseks kulusid need õpitud nipid väga ära. Kuigi arvasin, et improvisatsionitunnid saavad olema midagi üsna kaootilist ning vaba, osutusid need vägagi struktureerituks ning tehnilisteks, mille üle mul on hea meel. Kogu suvekursuse vältel ja läbivalt Dalcroze’i tundides on vaba impro nii liikumises kui pillimängus ja laulmises nagunii olulisel kohal, olles üks kolmest pedagoogikasuuna alustalast. Impro tundides tegeleti aga minu grupi puhul konkreetsete improviseerimiseks vajalike tehniliste oskuste arendamisega.

Töötoad – Pärastlõunal ja õhtuti oli võimalus igal kursusel osalejal ise vabalt valida, millises töötoas sooviti osaleda. Minu jaoks kõige põnevamad ja sellised, mida kavatsen koheselt oma töös rakendada, olid Ruth Jones’i tunnid teemal Getting children and teenagers to move ehk kuidas saada teenager’is liikuma. Selles eas noortel on tihti raske leida head kontakti oma kehaga ning liikumine ja tants võivad olla midagi sellist, mida igaühel pole lihtne teha, eriti vaba liikumise kontekstis, klassikaaslaste silme all. Ruth ehitas tundides väga lihtsate mänguliste elementide abil üles keerukad ja efektsed koreograafiad nii, et osaleja ei tarvitse üldse teadvustada, et ta juba tantsibki! Tunnid olid väga vabastavad ja täis mängu ning rõõmu, täpselt üles ehitatud ning eesmärgistatud ning alati päädisid praktiliselt valmis esinemisnumbriga 🙂

Mitmed töötoad olid mõeldud juba tegutsevatele Dalcroze’i õppejõududele metoodika täiustamiseks, instrumendiõppe toetamiseks, räägiti erinevate vanusegruppidega töötamise põhimõtetest. Põnevad töötoad olid veel näiteks Plastique Animée’d tutvustav workshop – Dalcroze’i harjutused kulmineeruvad ideaalsel juhul koreograafiatena, tantsudena, mille juures pööratakse eriliselt rõhku mitte ainult rütmiliste jm tehniliste figuuride täpsusele vaid ka liikumise plastilisusele. Huvitav oli töötuba pealkirjaga Exploring Tension and Release in Music through Improvised Movement ehk siis pinge ja lõdvestuse aspektide tunnetamine muusikas läbi improviseeritud liikumise. Muusikapala saab analüüsida, tunnetada, esitamisel toetuda või koreograafia loomisel aluseks võtta väga erinevaid kihte muusikast, selles tunnis uurisime fraaside liikumisi pinge ja lõdvestumise seisukohalt. Oli väga põnev kaasaegse tantsu tund. Eraldi töötoad olid veel “aural trainingu” fännidele, spetsiaalselt tantsijatele jm. Meiega töötas kokku kuus fantastilist ja väga professionaalset õpetajat, osalejaid oli kursusel kokku ca 30-40 inimest, võimalus oli osaleda kas tervel kursusel või ainult “taster” päeval.

 

Kuna kursuse poliitika ei lubanud tundides ei pilte teha ega filmida, siis mul omalpildimaterjali ei ole. Lisan illustreerimiseks pilte Dalcroze UK facebookilehelt.

 

Kokkuvõtteks olen väga õnnelik, et sain sellisel tasemel kursusel osaleda ja soovitan kindlasti kõikidel kolleegidel julgelt Erasmus+ õpirände võimalusi kasutada. See kursus oli kindlasti üks mu selle aasta tippsündmustest.

 

 

 

 

 

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: