Liivatorm

Tenerifelt lahkumine osutus ootamatult  keeruliseks. Sahhaaralt saabus tugev liivatorm, mis muutis kogu saare elu. Kõik ümbrus muutus korrapealt pruuniks, torm lõhkus puid ja viis kaasa majakatuseid. Lennuliiklus oli tugevalt häiritud. Mina sain pärast viietunnilist ootamist siiski Helsingisse, aga osa grupist jõudis koju alles kolme päeva pärast, sest lennukid lihtsalt ei saanud õhku tõusta. Kogemus seegi.

Vaade hotelli kanast enne tormi.
Vaade samast aknast tormi ajal.

Kokkuvõtvalt/Rita

Selge, et olin sattunud kursusele, mida polnud mõelnud ega soovinud. Ja mitte ainult mina.  Meie rühma sakslased olid  end kirja pannud draamakoolitusele, aga jõudsid samuti kriitilise mõtlemise kursusele teadmisega et  “its almost the same”. Hariv, õpetlik ja huvitav oli see nädal sellegipoolest.

On hea olla osaline ERASMUS+ ettevõtmistes, teha ühisprojekte, grupitöid, kohtuda paljude riikide õpetajatega, pidada lõbusaid vahetunnivestlusi, kuulata kolleegide kogemusi.

Palju infot kliimasoojenemise  teemal. Kas ja kui palju inimene suudab muutusi mõjutada? Kasutan vähem autot? Ei lenda lennukiga? Lõpetan lihasöömise? Kaugelt mõjukaim vahend kliimasoojenemisega võitlemisel on tegelikult järeltulijate arv. Saa üks laps vähem!

Kriitilisest mõtlemisest. Palju selgemaks sai pilt sellest, millised eelarvamused takistavad meil asju selgesti nägemast, kuidas argumenteerida, analüüsida, hinnata.

Meie õpetajad olid rõõmsad, entusiastlikud ning pädevad omal alal. Vahel kippus teema käsitlus küll  loenguks kujunema ning see ei innustanud alati kaasa mõtlema, ei pidanud pidevalt valvel ja valmis olema oma arvamust ütlema ja mõtteid selgitama.

Tenerife kaunis loodus.

Kuidas statistika võib valetada?

Kas statistika võib valetada?  Disraeli olla öelnud, et on olemas kolme sorti valet: vale, neetud vale ja statistika.

Terve hommikupooliku lahendasime rühmatööna ülesandeid leidmaks valeandmeid ja petukaupa esitatud andmetes: valimiskampaaniad, kuritegevus Miamis, olukord ravimitööstuses, kaupade hinnad, rinnalaste suremus jms. Andmete visualiseerimise eesmärk on küll muuta statistika tavainimesele mõistetavamaks kasutades aina rohkem jooniseid, ja graafikuid oma ideede selgitamiseks, kuid paraku on need aina rohkem täis moonutusi ja valet. Meie ülesanne oli leida üles ķõik petuskeemid ja manipulatsioonid.

Õnneks sattusin ühte rühma eluaegse matemaatikaõpetajaga Leedust, kes lahendas kòik need mulle keerulised loogikaülesanded mängleva kergusega. Paraku ei osanud ei tema ega ka kolmas meie grupi liige, koolidirektor Kaunasest, sugugi inglise keelt. Seega sattusin tõlgirolli. Ingliskeelsed ülesanded vene keelde ja pàrast jälle inglise keelde tagasi. Ei saa kahjuks öelda, et oleksin sellega liiga hästi toime tulnud,  neil teemadel kaasarääkimine nõuab hoopis teistsugust sõnavara. Aga lahendatud need ülesanded said.

Ja tõsi ta on. Statistika on küll teaduse töövahend, kuid temasse tuleks suhtuda ettevaatlikult ja targalt, sest peidab endas sageli moonutusi ja valet , et sõnumit esitajale paremas valguses näidata.

Meie lektorid pole mitte kooliinimesed, vaid noored teadlased, kes võtnud südameasjaks  koputada meie südametunnistusele globaalse kliimasoojenemise asjus ja õpetada meid ära tundma valesid, pettusi, manipulatsioone meedias neil teemadel. Nad teevad seda entusiastlikult ja kirglikult.

Meie õpetajad
La Laguna ülikool