Krista kursus Limassolis

Teema: “Emotional Intelligence at Work (EQ)”
Aeg: 14. oktoober – 18. oktoober 2019
Koht: Limassol, Küpros
Koolitusfirma: Dorea Educational Institute
Koolitaja: Panayiotis Proestos
Osavõtjad: Poolast, Leedust, Portugalist ja Eestist

img_4678

Sellel koolitusel osales 9 inimest. Eelnevatel Erasmus+ koolitustel olid osalejateks õpetajad, seekord aga inimesed erinevatelt elualadelt. Meie seltskonnas oli psühhoterapeut, kunstiterapeut, 4 projektijuhti ja lisaks minule veel kaks põhikooli õpetajat. Osalejatest kolmel polnud inglise keelega kõige paremad suhted: nad küll said aru, millest jutt käib, kuid ise kaasa rääkida ei osanud. Ka minu jaoks oli kursusel palju uut sõnavara, millega ma igapäevaselt kokku ei puutu. Enne kursusele minekut tegin endale kodus sõnavara selgeks, et paremini mõista ja antud teemadel kaasa rääkida. Õnneks on olemas ka mobiilsed abivahendid, mis vajadusel tõlkida aitavad. Meie koolitajaks oli Küproselt pärit psühhoterapeut-psühholoog Panayiotis Proestos. Karismaatiline mees, kes lubas ennast kutsuda ka Paniks ja lihtsalt P-ks.

Millest siis kursusel rääkisime.

Mis on emotsionaalne intelligentsus?
See on võime ja oskus teada, aru saada oma emotsioonidest, sellest, kuidas neid kasutada ja kuidas nendega toime tulla. See tähendab, milline kontroll on sul oma emotsionaalse olukorra ja elu üle. EQ-d saab arendada järjepidevalt, kuni selleni, et suudad täielikult oma emotsioone ja üldse tundeelu kontrollida. Emotsionaalne intelligentsus on olulisemgi kui IQ. Selle tasemest sõltub, kui hästi sa suudad oma vaimsele intelligentsusele vastavaid võimeid realiseerida. Kui sa ei sea eesmärke ega püüdle nende poole, ei tarvitse sa hoolimata oma vaimuannetest midagi erilist saavutada. Mida suurem on EQ tase, seda lihtsam on arendada lähedasi isiklikke suhteid, sul on ka parem kontroll iseenda üle ja oled tööl edukam. Kõrgelt haritud ja vaimselt intelligentsed inimesed võivad omada küll rohkelt teadmisi, kuid ei oska näiteks sotsialiseerida. Emotsionaalselt intelligentne inimene oskab aga suurepäraselt suhelda.

Emotsionaalne intelligentsus koosneb 5-st osast:

slaidid

• Eneseteadlikkus – oma tunnetest aru saamine ja nendel vahet tegemine.
• Tujude kontrollimine – oma tujude kontrolli all hoidmine nii, et nad sobiksid vastavalt olukorraga ega läheks sellega vastuollu.
• Enesemotivatsioon – oma tunnete kokku kogumine ja nende mingi kindla eesmärgi poole suunamine. Impulsiivsus ja kõhklemine ei kuulu emotsionaalse intelligentsuse juurde.
• Empaatia – teiste inimeste tunnete hindamine ja võime neist aru saada.
• Suhetega toime tulemine – inimestevaheliste suhetega toime tulemine, oskus lahendada konflikte ja pidada vestlusi erinevatel teemadel.
Meile anti ülesanne kirja panna enda tugevad ja nõrgad küljed. See oli hea võimalus enda sisse vaatamiseks ja oma emotsioonide analüüsimiseks. Hiljem vestluse käigus selgus, et nii mõnigi tugevus võib osutuda nõrkuseks ja vastupidi. Näiteks liiga palju empaatiat võib sulle endale kahjulikuks osutuda ja veidi laiskust võib sinu vaimsele tervisele hästi mõjuda.

img_4683

Erinevad emotsioonid
Panyiotis küsis meilt, kui palju erinevaid emotsioone võib inimene kogeda. Pakuti 50, 100, 300. Tema vastus üllatas meid kõiki. Inimesed võivad kogeda 34 000 erinevat emotsiooni! Dr Robert Plutchik on emotsioonid jaotanud kaheksaks põhiemotsiooniks. Nendeks on: hirm, viha, kurbus, rõõm, vastikus, üllatus, lootus ja ootusärevus. Kõik inimeste emotsioonid jaotuvad nende kaheksa põhiemotsiooni alla oma ilmnemise tugevuse järgi.

slaidid4

Miks meil on vaja emotsionaalset intelligentsust?
Emotsionaalne tervis on üldse kõiksugu õppimisvõime aluseks. Koolis on lastel hea õppeedukuse jaoks tarvis teadmist KUIDAS õppida? Selle teadmise aluseks on enesekindlus, uudishimu, tahtmine, enesekontroll, oskus seoseid leida, suhtlemisoskus, koostöövõimekus. Õpilane, kes õpib esmalt ära selle, kuidas õppida, on lõppkokkuvõttes palju edukam.
Lastele emotsionaalset intelligentust juba varakult sisendades, saab ära hoida paljud probleemid, mis nende kasvueas tekkida võivad (depressioon, narkootikumide ja alkoholi tarbimine, madal enesehinnang jne).

Kuidas endas emotsionaalset intelligentsust arendada?
• Õpi tundma oma emotsioone. Keskendu pigem oma emotsioonidele kui teistele inimestele ja olukordadele.
• Erista mõtted tunnetest.
• Võta enda tunnete eest suurem vastutus.
• Kasuta oma tundeid otsuste tegemise abistamiseks.
• Hinda ka teiste inimeste tundeid.
• Ole laetud positiivse energiaga ning ära kasuta energiat viha välja valamiseks. Üleüldse väldi viha ja vihastumist.
• Hinda teiste inimeste tundeid. Näita välja kaastunnet, rõõmu, toetust.
• Harjuta oma tunnetest positiivset tulemust saama.
• Ära kontrolli või hinda teiste tundeid.
• Väldi inimesi, kes sinu tundeid ei hinda või neid kontrollida püüavad.

Stress
Stress tuleneb oskamatusest oma koormust reguleerida ning tasakaalustamata suhtumisest tehtud ja tegemata töödesse. Mõõdukas stress aga võib omada positiivset ja jõuduandvat rolli, aitab tõsta motivatsiooni. Iga inimene peab ise õppima oma eluga toime tulema ning leidma sobiva viisi liigse stressi ära hoidmiseks või selle maandamiseks.

Rääkisime üksteisele, kuidas meie oma stressi maandame. Lõunamaalasi tegi kadedaks see, et eestlased saavad soovi korral kasvõi igapäev saunas käia.
Panyiotis viis meiega stressi tekkimise ja maandamise kohta läbi ühe vahva katse, mida tahaksin ka teiega jagada. Ta andis meile tühjad õhupallid ja palus ette kujutada, et see on meie enda süda. Seejärel luges ta meile juttu ühe koolitüdruku päevast, milles oli palju erinevaid situatsioone. Kui tundsime, et tegemist on stressi tekkimise olukorraga, puhusime õhupalli õhku. Kui aga stressi maandamisega, lasime sellest õhku välja. Just see näide näitas, kuidas me ise sarnastes olukordades reageerime ja kui oluline on „õhk välja lasta“, et mitte „lõhki minna“.

Olen väga õnnelik, et sain sellisel koolitusel osaleda. Lisaks saadud teadmistele, olen enesekindlam, oskan paremini oma tunnetega toime tulla ja ka teiste inimeste tundeid paremini hinnata.

dorea

Koolituse üheks eesmärgiks on tutvuda teiste maade koolisüsteemiga ja enda kooli tutvustada Koos teiste eestlastega andsime põhjaliku ülevaate Eestist ja oma koolidest. 20170731_131240

Esmaspäeval käisime Glendalough rahvuspargis, Glendalough tähendab tõlkes kaks järve. Matkasime mööda mägiseid radu ja nautisime imelisi vaateid: kõrged mäed, peegelsiledad järved, igivanad puud, vulisevad jõed ja kosed.

Koolitusest

 

Koolitus keskendub grupi dünaamikale ja sotsiaalsetele oskustele. Fookuses on grupi kujunemine,  sellesse sisse elamine ja grupis oskusliku suhtlemise arendamine. Ulla Salomäki viis meiega läbi mitmeid praktilisi harjutusi. Üheskoos jõudsime tõdemuseni, et grupp on täpselt nii tugev, kui selle nõrgim lüli.  Grupis on igal liikmel oma vastutus, mida peab saama väljendada ja välja elada.

Aughrim

Kohalejõudmine Aughrimi võttis aega terve päeva. Vaja läks kahte lennusõitu ja poolteist tundi bussisõitu. Maaliline Aughrimi küla asub Dublinist 90 km kaugusel Wicklow’i mägede süles, mis on kirjatud lammastega. Külas on madalad majad ja kiviaedadega lillerohked aiad. Koolitus- ja majatuskohaks on Lawlwlessi hotell, mis on ehitatud 1787. aastal.
Õhtuks jõudsid kõik osalejad kohale ja toimus esimene tutvumine. Sellel koolitusel osaleb 14 inimest, minu suureks rõõmuks veel kolm eestlast. Soomlaste ja eestlaste tasakaalukusele ja reserveeritusele on kontrastiks kreeklaste, portugaallaste, itaallase ja hispaanlase särtsakus ja elurõõm.
Tõotab tulla huvitav ja lõbus koolitus!